Hellma GmbH / Küvetler

Hellma QS küvet - UV spektrum     
200 nm - 2500 nm

QS logosu, kuartz küvetin yüksek saflıkta ve homojenlikte üretildiğini göstermektedir. Silikon bileşikden yapılmış olup, sentetik kuartz olarak da bilinmektedir. QS logolu küvette, 200 nm ile 2500 nm spektral aralıkta % 80'in üzerinde transmisyon değeri veren  Kuartz SUPRASIL kullanılmaktadır.


   
Hellma UV  küvet - UV spektrum
230 nm - 2500 nm
QH ve UV logosu, küvetin doğal erime kristal kuartz'dan üretildiğini göstermektedir. QH ya da UV logolu küvette, 230 nm ile 2500 nm spektral aralıkta % 80'in üzerinde transmisyon değeri veren HERASIL Kuartz kullanılmaktadır.
   
Hellma QX küvet - NIR spektrum
200 nm - 3500 nm
QX logosu, küvetin OH absorbsiyonu içermeyen sentetik kuartzdan yapıldığını göstermektedir. Bu nedenle, yaklaşık 4000 nm'ye kadar ki yakın kızılötesi uygulamaları için uygundur. QX logolu küvette, 200 nm ile 3500 nm spektral aralıkta % 80'in üzerinde transmisyon değeri veren Kuartz SUPRASIL 300 kullanılmaktadır. 

   
Hellma OS küvet - VIS spektrum
320 nm - 2500 nm
OS logosu, küvette "Özel Optik Cam" üretici katoloğunda belirtilen SCHOTT çeşidi UK 5'in kullanıldığını göstermektedir. Son derecede saf hammaddeden yapılan bu daire şeklinde ortası kalın cam türü, yakın ultraviyole aralıkta geliştirilmiş transmisyon sağlar. OS logolu boş bir küvet, 320 nm ile 2500 nm spektral aralıkta % 80'in üzerinde transmisyon değeri sağlar. 

 

Hellma OG küvet - VIS spektrum
360 nm - 2500 nm

OG logosu, spektrofotometrede kullanılmayan farklı küvetleri belirtmektedir. OG logolu boş bir küvette, 360 nm ile 2500 nm spektral aralıkta % 80'in üzerinde transmisyon değeri veren B 270-Superwite kullanılmaktadır.
   
Hellma BF küvet - VIS spektrum
330 nm - 2500 nm
BF logosu küvetin, bileşimi ve özelliklerinin uluslararası standartlar tarafından belirtilen borosilikat camdan üretildiğini göstermektedir, Bu çeşit cam, 3.3 x 10-6 K-1 düşük termal genleşme katsayısına ve yüksek kimyasal dirence sahiptir. BF logolu boş bir küvet, 330 nm ile 2500 nm spektral aralıkta % 80'in üzerinde transmisyon değeri sağlar. 

 


  • Spektroskopi Sistemleri
  • Mikro Ölçüm Spektrofotometre
  • Raman Plaka Okuyucu
  • UV-VIS Spektrofotometreler
  • Biyolojik Spektrofotometreler
  • Spektroskopi Yan Ürünleri
  • Biyofotometreler
ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri